Om Sammen om SMA

Hos Biogen har vi forpliktet oss til å støtte pasienter med spinal muskelatrofi og alle de som behandler disse pasientene. Vårt håp for Sammen om SMA er at vi, ved å gi informasjon, kan hjelpe pasientene til å få optimal oppfølging og behandling, og dessuten støtte dem i samtalene med legene sine.

På nettsiden finner pasientene informasjon om spinal muskelatrofi og symptomer, kunnskap om behandlingsalternativer, samt synspunkter fra personer som lever med SMA, erfarne omsorgspersoner og helsepersonell om alt fra ernæring til tekniske hjelpemidler.